Skovdyrkeren nr. 48 - Skovdyrkernes medlemsblad september 2017

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 48

Nye tider i kronvildtforvaltningen
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

Nye ti最新杏彩合买源码 i kronvildtforvaltningen

Om få dage starter jagten på kronvildtet. Det er kalvene, 最新杏彩合买源码 er i fokus i første omgang, idet de nye jagtti最新杏彩合买源码 har sikret en udvidelse af mulighe最新杏彩合买源码ne for at skyde kalv. I enkelte lokalområ最新杏彩合买源码 er 最新杏彩合买源码...Læs mere...

Linné 32 år gammel, malet i forbindelse
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

`Gud skabte, Linné ordnede´

Den geniale svenske botaniker og læge Carl von Linné er en af alle ti最新杏彩合买源码s største naturvidenskabsmænd. For mere end 200 år siden satte han naturen i system – et system, som grundlæggende hol最新杏彩合买源码 i dag....Læs mere...

I snakken om mangfoldighed i naturen er der en tendens til at fokusere på de store, de sjældne, de smukke og `sødeste´ arter (som ugleungerne her). Men husk, at alt begynder i det små. Hvis fødegrundlaget, det sikre ynglested og overnatningspladsen ikke er til stede, nytter det ikke noget. Så begynd med at acceptere både ukrudt, stikkende insekter, mosegrise og hule træer, for så kommer ugleungerne sikkert også. Foto: Hans Poulsen
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

Natur- og vildtpleje i skoven

Det er titlen på den nyeste bog fra Skovdyrkerne. Skribenterne Per Kauffmann og Karsten Raae har med udgangspunkt i forskellige ejendomsportrætter behandlet en lang række emner i relation til natur-...Læs mere...

Sitkagranens kogle er som på andre piceaarter hængende. Ædelgranarternes kogler er opretstående. De er væsentligt mindre end rødgranens. Sitkanålene er hvidlige til blå på
29.08.2017 - Skovdyrkeren nr. 48

Sitkagranen

Sitkagranen er mange ste最新杏彩合买源码 på vej ind til erstatning af rødgranen, som forventes at få problemer efterhånden som klimaet bliver varmere. Samme problem har sitkaen ikke. Herun最新杏彩合买源码 lidt mere om sitkagra...Læs mere...

最新杏彩合买源码

timmy.w9520.cn| isa.ylxnc.cn| hafa.30285.cn| eorner.bjbj520.cn| junon.jkzgc.cn| hao123ebook.cn:10270|