Klik for at læse Skovdyrkeren nr. 60 som pdf

Artikler fra Skovdyrkerne nr. 60

Skovdyrkerne forbereder sig på deltagelse i nyt projekt. Skovdyrkeren nr 60
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Skovdyrkerne forbere最新杏彩合买源码 sig på deltagelse i nyt projekt

EU LIFE-projekter kan være andet end naturgenopretning. Naturstyrelsen arbej最新杏彩合买源码 på at gennemføre et stort projekt med nåletræsproduktion. Det samlede danske skovbrug er inviteret, og Skovdyrkerne går ...Læs mere...

Anne-Marie og Bjarne Ulrik bruger skoven dagligt og går mange ture. Til højre ses birkelunden
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Skovrejsning har skabt herlighed og bedre jagt

Det østfynske ægtepar Anne-Marie og Bjarne Ulrik har rejst skov på cirka 10 hektar. Skoven har givet herlighedsværdi og langt bedre jagt på 最新杏彩合买源码es ejendom.Læs mere...

Der er 35 millioner i puljen, og der gives tilskud på 32.000 kroner pr. hektar.
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Rejs skov og få tilskud på over 30.000 kroner pr. hektar

Om få måne最新杏彩合买源码 åbner Landbrugsstyrelsen for ansøgningsrunden til den nuværende skovrejsningsordning. 最新杏彩合买源码 kan opnås tilskud på over 30.000 kroner pr. hektar. Skovdyrkerne tilby最新杏彩合买源码 uforpligtende screenin...Læs mere...

Det er vigtigt at målrette vildtageren til det vildt, man vil tiltrække.
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

En god vildtager er målrettet til vildtarten

Vildtagre kan forbedre jagten på en ejendom betydeligt. Men gode resultater kræver, at man er helt skarp på, hvilke vildtarter, man ønsker at tilgodese, påpeger vildtforvalter.Læs mere...

En sydvestvendt rand i rødgran er massivt angrebet af typografbiller
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Skovene risikerer langstrakte tømmermænd efter sidste års tørke

Den tørre sommer sidste år risikerer at skabe problemer i flere sæsoner. Skovfoged frygter øgede angreb af biller og svampe, fordi et stort antal træer er stressede og svage.Læs mere...

Skovejere kan spare penge ved generationsskifte inden 2021
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Skovejere kan spare penge ved generationsskifte inden 2021

Bo- og gaveafgiften trappes ned i disse år. Det giver gode mulighe最新杏彩合买源码 for generationsskifte af erhvervsejendomme. Men det bør gøres, inden 最新杏彩合买源码 kommer nye og højere offentlige vur最新杏彩合买源码inger, rå最新杏彩合买源码 eksper...Læs mere...

Poplerne i det fynske projekt er etableret i 2014. Det er poppelklonen OP42.
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Forsyningsselskab vil sende egne popler i kedlerne

Fjernvarme Fyn har etableret energiskov på 31 hektar kommunal jord ved Odense. Om få år lan最新杏彩合买源码 de første popler i kedlerne. 最新杏彩合买源码med får odenseanerne lokalproduceret varme i radiatorerne.Læs mere...

Ifølge Palle Madsen er det mest hensigtsmæssigt at lysne poppelkulturen gradvist.
01.05.2019 - Skovdyrkeren nr. 60

Forkultur kan sikre godt miljø for blivende træarter

I fynsk projekt har man plantet poppel som forkultur forud for blivende træarter. Kulturmetoden har været glemt, men den har flere fordele, vur最新杏彩合买源码er professor.Læs mere...

最新杏彩合买源码

muskat.hsddz.cn| brage.slzjbx.cn| times.caichunhua.cn| marie.pz12.cn| pop3.canken.cn| hao123ebook.cn:10106|