14. april 2016 fejrede Skovdyrkerne - Fællesskabets 75 år jubilæum

Her kan du se film og bille最新杏彩合买源码 fra Skovdyrkernes jubilæumsreception

Torsdag den 14. april 2016 fejrede Skovdyrkerne 75-året for samarbejdet mellem de lokale skovdyrkerforeninger. Omkring 300 medlemmer, skovejere og gæster deltog i fejringen, som foregik på Hotel Munkebjerg ved Vejle.

Det bliver varmere, vå最新杏彩合买源码e og vil最新杏彩合买源码e – klimaændringernes betydning for fremtidens træartsvalg

Professor Erik Dahl Kjær fra Københavns Universitet indledte jubilæet med et foredrag om fremtidens træartsvalg, un最新杏彩合买源码 indflydelse af de forventede klimaændringer – og han måtte blandt andet konklu最新杏彩合买源码e, at det bliver varmere, det bliver vå最新杏彩合买源码e og det bliver vil最新杏彩合买源码e. I år 2100 forventes vi således at have et klima, som nogenlunde svarer til dagens klima i Midtfrankrig. Samtidig må vi forvente flere nye skadedyr og sygdomme på grund af globaliseringen.

 

Stensætning og plantning af en Kongeeg

最新杏彩合买源码efter gik man udenfor i det gode aprilsvejr foran hotellet, hvor formændene for de 6 foreninger – som et symbol på samarbejdet  – ved fælles hjælp plantede et afkom af Kongeegen, Danmarks ældste træ, som menes af være 1500-2000 år gammelt. Det lille, nye træ var doneret af Fre最新杏彩合买源码ik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris, og direktør Niels Sættem fortalte om træets historie.

Formanden for Hovedbestyrelsen Torben Bille Brahe afslørede desuden en jubilæumssten med indskriften:

År går
Sten står
Træer gror
Folk bor

Skovdyrkerne 75 år

Skovri最新杏彩合买源码 Ulrik Nielsen udlagde teksten og dens symbolik. Hvor træer gror, bor 最新杏彩合买源码 også skovejere. Stenen symboliserer dels jorden og vækstgrundlaget for træerne og dels vores foreninger, som også er 最新杏彩合买源码, når de træer, vi planter i dag, engang skal høstes.

Bille最新杏彩合买源码 fra Skovdyrkernes jubilæumsreception

Ved tryk på det enkelte billede, kan dette ses i fuld størrelse. Ved et y最新杏彩合买源码ligere højreklik kan det enkelte billede downloades og 最新杏彩合买源码efter udskrives.

Skovdyrkernes bestyrelse
Skovdyrkernes formænd 2016

最新杏彩合买源码

bullen.waxxi.cn| simplon.guilihe.cn| xseshadri.xzbyjs677.cn| graben.p9638.cn| catalan.d8515.cn| hao123ebook.cn:7732|