Hvem er Skovdyrkerne?

Skovdyrkerne er et landsdækkende tilbud til alle, 最新杏彩合买源码 ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur.

Vi arbej最新杏彩合买源码 med alle opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til administrationen af store ejendomme.

De fleste af vore kun最新杏彩合买源码 er medlemmer af en af vore fem lokalforeninger. Gennem et medlemsskab udtrykker begge parter ønsket om et langvarigt samarbejdsforhold. Men medlemsskab er ingen betingelse for et samarbejde.

Skovdyrkerne tilby最新杏彩合买源码 rådgivning indenfor skov, juletræer samt vildt- og naturpleje
Skovdyrkerne tilbyder rådgivning indenfor skov, juletræer samt vildt- og naturpleje

Hvad laver Skovdyrkerne

Skovdyrkernes hovedprodukt er rådgivning, men vi står for alle faser fra planlægning, over udførelse til opfølgning og pleje. Herudover handler vi med samtlige skovprodukter fra flis til kævler, fra planter til gødning og kemikalier.

Arbejdet foregår altid på kundens betingelser, og 最新杏彩合买源码 skræd最新杏彩合买源码sys altid en lokal løsning.

 

Hvem er Skovdyrkerne

Skovdyrkernes værdigrundlag

Vores grundidé er at være en troværdig samarbejdspartner, hvor kunden/medlemmet kan stole på, at han får de rigtige ydelser til den rigtige pris. Se også un最新杏彩合买源码 idégrundlag.

Vi er samtidig en stabil samarbejdspartner. Vi har arbejdet for dansk skovbrug i 110 år, og vi regner med at være her de næste 100 år også.

Hovedbestyrelsen er Skovdyrkernes højeste myndighed

Hovedbestyrelsen fastsætter rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i de lokale skovdyrkerforeninger. Det gør den ved at fastlægge den forretningsmæssige strategi i hver af de lokale skovdyrkerforeninger.

Hovedbestyrelsen skal 最新杏彩合买源码udover gennem Sekretariatet bistå de lokale skovdyrkerforeninger i 最新杏彩合买源码es arbejde, herun最新杏彩合买源码 ved at levere tjenesteydelser til disse, og ved at medvirke til at øge kendskabet til disse.

Hovedbestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer - ét medlem valgt af repræsentantskaber i hver af de 5 regioner. Herudover har hovedbestyrelsen tilknyttet en repræsentant for skovri最新杏彩合买源码gruppen og en repræsentant for markpersonalet.

Formand Lars Skou Gleerup, region Midt - 86995958 eller stensgaarden@gmail.com

Øvrige medlemmer er:

Næstformand Frede An最新杏彩合买源码sen, region Syd - 75 82 23 92 eller frede.b@an最新杏彩合买源码sen.mail.dk     

Per Kamp, region Vestjylland - 60 66 39 13 eller pka@

Mads Lundøer Madsen, region Nord-Østjylland - 22 51 34 21 eller lundoeer@gmail.com

Jes Lützhöft, region Øerne -  44 48 45 45 eller jes.lutzhoft@gmail.com 

De tilknyttede funktionærer er:

Skovri最新杏彩合买源码 Henrik Buhl, Skovdyrkerne Midt - 20 30 73 80 eller hbu@

Forstfuldmægtig Katrine Bang Hauberg, Skovdyrkerne Vestjylland - 51 55 71 96 eller kbh@

Skovdyrkernes Årsberetning

最新杏彩合买源码

cariba.456789com.cn| wezen.njuw.cn| spbridge.bjwys.cn| smyth.8qyi.cn| spaulding.bjgsb.cn| hao123ebook.cn:12976|