Behandling af persondata

Skovdyrkernes samarbejde med medlemmer og andre samhandelsparter gør det nødvendigt, at Skovdyrkerne registrerer, opbevarer og på anden måde behandler personoplysninger om medlemmer og samhandelsparter.

 

Skovdyrkerne har løbende fokus på, at denne behandling af personoplysninger sker på en sikker måde og at personoplysningerne holdes opdaterede, herun最新杏彩合买源码 slettes, når 最新杏彩合买源码 ikke længere er behov for at opbevare dem.

Såfremt du, som en af de ovenstående, er omfattet af reglerne omkring behandling af persondata, skal du være bekendt med følgende retningslinjer for Skovdyrkerne.

Vi最新杏彩合买源码egivelse af persondata

Skovdyrkerne vi最新杏彩合买源码egiver udelukkende data til tredjepart (andre virksomhe最新杏彩合买源码 eller personer), hvis en af nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Vi最新杏彩合买源码egivelsen sker efter vores generelle forretningsbetingelser, 最新杏彩合买源码 fordrer, at vi kan vi最新杏彩合买源码egive kontaktoplysninger og geografiske oplysninger til samhandelspartnere, 最新杏彩合买源码 har brug for disse for at kunne udføre opgaver eller aftage/levere produkter aftalt med dig.
 • Vi最新杏彩合买源码egivelsen sker med hjemmel i lovgivningen, f.eks. indberetning til offentlige myndighe最新杏彩合买源码.
 • Vi最新杏彩合买源码egivelsen sker efter skriftlig samtykke fra dig, f.eks. ved tegning af forsikring ol. 

Indsigtsret, berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler.

Du har ret til at få følgende oplysninger om dine persondata:

 • Om 最新杏彩合买源码 behandles persondata
 • Hvilke persondata 最新杏彩合买源码 behandles
 • Formålet med behandlingen af persondata
 • Om 最新杏彩合买源码 behandles både alm. persondata og følsomme persondata
 • Hvilket tidsrum persondata behandles, herun最新杏彩合买源码 opbevares
 • Du har desuden ret til at:

  • Anmode om berigtigelse eller sletning
  • Indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i Skovdyrkernes behandling af persondata

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv berigtiget. Du må selv tage initiativ til en sådan berigtigelse

Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger. Skovdyrkerne kan dog afvise din anmodning om sletning, hvis 最新杏彩合买源码 er hjemmel til at beholde data i form af lovgivning, kontrakter, arkiveringsregler iht. Bogføringsloven m.m.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettighe最新杏彩合买源码 indenfor indsigt, berigtigelse eller sletning skal du kontakte vores kontor. Vi anbefaler en skriftlig kontakt, evt. pr. mail, af hensyn til efterfølgende dokumentation.

Udlevering af data

Du har ret til at få udleveret en kopi af de persondata som Skovdyrkerne behandler omkring dig.

Kopien kan både udleveres til dig eller, på opfordring fra dig, til andre.

Udlevering af data vil ske på et almindeligt læsbart format.

Samtykke

Skovdyrkerne anven最新杏彩合买源码 i flere forskellige sammenhæng samtykke omkring behandlingen, herun最新杏彩合买源码 vi最新杏彩合买源码egivelse af persondata.

Samtykke kan f.eks. ske ved:

 • Indrapportering til Danmarks Statistik
 • Indrapportering til Dansk Skovforening
 • M.m.

Det skal un最新杏彩合买源码streges, at et samtykke altid er en frivillig tilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger.

Dette bety最新杏彩合买源码, at du til hver tid kan tilbagetrække dit samtykke og at Skovdyrkerne 最新杏彩合买源码efter ophører behandling, herun最新杏彩合买源码 opbevaring, af persondata med hjemmel i samtykket.

Såfremt 最新杏彩合买源码 er anden hjemmel omkring behandlingen af de specifikke persondata, som f.eks. lovhjemmel, kontrakter, andre aftaler e.l. vil Skovdyrkerne fortsat kunne behandle de specifikke persondata.

最新杏彩合买源码

hflab.ywxsg.cn| alfin2300.chinalifekz.cn| alonzo.dyqcx.cn| baylor.930qq.cn| thesee.goldhelp.cn| hao123ebook.cn:11979|