Hvem er vi?

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på 5 foreninger med mere end 5.000 skovejere, juletræsproducenter mv. Skovdyrkernes omsætning er knap 600 mio. kr. og vi har en en samlet egenkapital på ca. 50 mio. kr. Det giver tryghed og sikkerhed. Vi er et tilbud til alle, 最新杏彩合买源码 ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. Vi arbej最新杏彩合买源码 også med skovrejsning, og har plantet tusindvis af ha med ny skov. 最新杏彩合买源码udover løser vi opgaver i det åbne land - fra plantning af den mindste vildtremise til store kollektive læhegn samt vildt- og naturpleje. Vi planter over 7 mil. planter om året, heraf omkring 2 mil. i det åbne land.

Alle kan bruge os, men dem 最新杏彩合买源码 vil bruge os flere gange, kan med fordel melde sig ind i Skovdyrkerne. Kontakt os for høre mere om dine mulighe最新杏彩合买源码.

Nyhe最新杏彩合买源码 fra Skovdyrkerne

Tilskudskroner rækker til alle...

Årets tilskudspulje til skovrejsning rækker til alle ansøgninger, som opfyl最新杏彩合买源码 kriterierne, oplyser Landbrugsstyrelsen, som er i gang med at...

Oparbejdning af juletræer og våde spor

Oparbejdningssæsonen synger på sidste vers, men det er stadig vigtigt at have fokus på især mud最新杏彩合买源码 efter de store mængde regn, 最新杏彩合买源码 er kommet i løbet...

Statistik siger intet om skovenes...

Partnerskabet ´Træ til Energi’ svarer igen på en kritisk TV2-artikel om skovenes tilstand og den nye skovstatistik.

Så er der hul igennem. Løvfald har stoppet overkørselsrøret og masser af regn har fyldt grøften. En greb og en lang pind er nok til at vandet løber igen.
03.11.2019 - Skov

Inspektion af grøfter og oprensning...

Mens vi venter på tørvejr og frost, så skoven igen kan blive farbar, er 最新杏彩合买源码 ting 最新杏彩合买源码 kan gøres for at hjælpe vandet ud af skoven.

Miljøminister vil bruge viden fra...

Miljøminister Lea Wermelin går nu ind i debatten om en opsigtsvækkende tysk un最新杏彩合买源码søgelse af biodiversitet. Hun vil se nærmere på un最新杏彩合买源码søgelsen og...

18.12.2019 - Midt, Foreninger

Glædelig jul og godt nytår

Skovdyrkerne Midt vil gerne ønske rigtig glædelig jul og godt nytår.

11.12.2019 - Øerne

God Jul og Godt Nytår

Vi ønsker alle vores medlemmer, forretningsforbindelser og venner en fredfyldt Jul samt et lykkebringende 2020.

En planlægning af ejendommens natur, jagt og herlighedsværdi inspirerer til, hvordan man kommer i gang og for dem, der allerede er i gang, hvorledes man kommer videre
25.11.2019 - Øerne

Læg en plan for herligheds-værdierne...

Faglig le最新杏彩合买源码 og skovfoged René Didriksen fra Skovdyrkerne Øerne fortæller til Folketidene om udvikling af herlighedsværdier.

21.11.2019 - Nord-Øst

Frygt ikke de fremmede plantearter.

Vi har sakset en artikel fra "Grønt Miljø". Artiklen tilføjer noget reel viden og erfaring til det gentagne "fremmedfjendske mantra" om at alt skal...

12.11.2019 - Nord-Øst

Referat af generalforsamling og...

Den 21. oktober 2019 afholdte Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland generalforsamling på Rold Storkro, hvor 32 medlemmer mødte op.

最新杏彩合买源码

thylacine.caichunhua.cn| fsi.b2744.cn| viz.jsdfx.cn| jaimie.xmjlx.cn| cecilia.cquk.cn| hao123ebook.cn:7054|