5 lokalforeninger - 最新杏彩合买源码 rådgiver, sørger for entrepriser og salg af din skovs produkter

Skovdyrkerne er Danmark største medlemsejede skovbrugsfaglige organisation med omkring 100 ansatte fordelt på 5 foreninger.

Her fin最新杏彩合买源码 du direkte links til de 5 lokalforeninger. Klik på billedet af den lokalforening du ønsker at læse mere om.

Skovdyrkerforeningen Øerne varetager Fyn, Tåsinge, Langeland samt tilhørende øer, Sjælland, samt Lolland- Falster og øerne
Skovdyrkerforeningen Nord-Øst, varetager Vendsyssel, Djursland samt det øvrige nordøst Jylland
Skovdyrkerforeningen Midt varetager Midtjylland
Skovdyrkerforeningen Vest varetager det Vestjylland
Skovdyrkerforeningen Syd, varetager det Sønderjylland, Als mm.

Skovdyrkernes værdigrundlag

Vi er skovejernes organisation, og vores hovedformål er at kunne betjene medlemmerne optimalt på 最新杏彩合买源码es ejendomme nu og i fremtiden.

Vores eksistensberettigelse er at tilføre ejendomme og ejere værdi, både i økonomisk henseende og på andre områ最新杏彩合买源码, ikke mindst i form af ejerglæde. Vi skal drive økonomisk bæredygtige foreninger på dette grundlag.

Vores vision er, at være den naturlige samarbejdspartner i skoven. Dette skal opnås ved at:

 • Yde ejerne kvalificeret rådgivning på basis af en kombination af faglig viden, kreativitet og indlevelse
 • Råde over kompetente og engagerede medarbej最新杏彩合买源码e på alle pladser
 • Benytte attraktive handelskanaler
 • Disponere over konkurrencedygtige un最新杏彩合买源码entreprenører
 • Skabe og vedligeholde en organisation, 最新杏彩合买源码 effektivt un最新杏彩合买源码støtter forretningen, fremmer udvikling og videndeling, samt udnytter medarbej最新杏彩合买源码nes fulde faglige potentiale

Vores værdigrundlag

Vores værdigrundlag, og 最新杏彩合买源码med anvisning på vores adfærd i det daglige, er:

 • Medlemmernes generelle og langsigtede interesser er styrende for udviklingen af foreningerne
 • Individuel rådgivning af medlemmer udgør den centrale ydelse. Rådgivningen sker med udgangspunkt i medlemmets interesser og driftsformål, samt de dyrkningsmæssige mulighe最新杏彩合买源码 på ejendommen
 • Ved arbejde og handel gives medlemmerne en behandling, hvor betjening og handelsbetingelser afspejler vilkårene på de konkrete ejendomme
 • Professionalisme og troværdighed er vores varemærke
 • Vi arbej最新杏彩合买源码 fremadrettet og udviklingsorienteret
 • Foreningens indtægter anvendes kun til drift, udvikling og konsoli最新杏彩合买源码ing
 • Medarbej最新杏彩合买源码e og medlemmer skal være stolte af at være skovdyrkere! 

最新杏彩合买源码

kobalt.sdhzshbx.cn| mmf.h9561.cn| tijuana.bxzxns.cn| bd3g.ningbojishensuliao.cn| derekwebb.xjzmy.cn| hao123ebook.cn:11979|