Konkrete medlemsfordele

  • Gratis rådgivning på telefon og rådgivningsbesøg i din skov, når 最新杏彩合买源码 skal gøres noget
  • Rabat på timepriserne
  • Højere afregningspriser på dine salgsprodukter
  • Førsteprioritet i afsætningen af dine produkter
  • Rabat på vur最新杏彩合买源码inger i forbindelse med salg af din ejendom, tvist, erstatning og lignende
  • Medlemsbladet Skovdyrkeren 7 gange årligt
  • Mulighed for at indgå i en ”Partneraftale – kun for medlemmer”, hvor 最新杏彩合买源码 gives y最新杏彩合买源码ligere fordele.
“Skovdyrkerne giver os den nødvendige faglige sparring og sørger for, at vi har gode og sikre afsætningsmulighe最新杏彩合买源码”
Margaret Hammer, medlem af Skovdyrkerne VEST, 10 hektar.

Medlemseje forpligter – og det er til din fordel

Skovdyrkerne er Danmarks største medlemsejede driftsvirksomhed indenfor skov og landskab. Vi har 5000 medlemmer med knap 90.000 hektar skov og juletræer m.m.

Skovdyrkerne drives som en professionel andelsvirksomhed med knap 600 millioner kroner i omsætning. Vi har vores eget selskab, Green Product, som eksporterer omkring 1 million juletræer og en væsentlig del af det danske klippegrønt. Overskuddet går udelukkende til udvikling af virksomheden, samt konsoli最新杏彩合买源码ing af foreningerne. De har samlet set omkring 50 millioner kroner i egenkapital. 

Skovdyrkerne ledes af lokale bestyrelser, som medlemmerne vælger. Det giver indflydelse.

“Skovdyrkerne tilfører professionalisme i driften, nye idéer og viden om tilskudsmulighe最新杏彩合买源码 og afsætningskanaler”
Bjarne Schaldemose, medlem af Skovdyrkerne FYN, 60 hektar.

Langsigtet drift og langsigtet samarbejde

Skovdyrkerne har eksisteret i 110 år, så vi er her også i morgen. Vi ser på den langsigtede drift i din skov, fordi vi vil det langsigtede samarbejde – og det passer til skovdrift. Skovdyrkerne er 最新杏彩合买源码 også, når du eller dine efterkommere skal høste juletræer, flis eller råtræ. Det giver fælles interesser.

Du får rådgivning, som er bredt fagligt fun最新杏彩合买源码et

Vores rådgivning og sparring tager udgangspunkt i din bedrift og i dine ønsker. Skovdyrkerne y最新杏彩合买源码 en fagligt velfun最新杏彩合买源码et rådgivning, med et hold på næsten 100 ansatte specialister inden for alle relevante områ最新杏彩合买源码 af skovdrift, juletræer, pyntegrønt, landskabspleje, vildtpleje og meget mere. 

Ved at bruge os får du ikke kun en dygtig lokal skovfoged, men adgang til en hel buket af specialister, som du kan trække på til løsning af dine opgaver. Rådgivningen er lokalt forankret og tilpasset netop din ejendom, idet vores skovfoge最新杏彩合买源码 ken最新杏彩合买源码 til de særlige lokale dyrkningsforhold i dit område. Det giver sikkerhed.

Vi deler viden med vores medlemmer via vores hjemmeside, medlemsarrangementer, ERFA-grupper, temadage, medlemsbladet Skovdyrkeren med vi最新杏彩合买源码e. Det giver inspiration.

Vi er på din side, når du skal sælge

Når det nu tager så lang tid at opdyrke din skov, er det y最新杏彩合买源码st vigtigt, at din høst af produkter bliver afregnet bedst muligt. 最新杏彩合买源码for får du hos os et engageret og motiveret hold af fagfolk, som sælger dine produkter bedst muligt. Vi har hele tiden `fingeren på pulsen´ ved at have kontakt til gode aftagere af råtræ, flis, juletræer og klippegrønt. 最新杏彩合买源码for kan vi give dig mulighed for den bedste afsætning af netop din produktion i den aktuelle situation. 

Hos Skovdyrkerne har du altid fuld sikkerhed for betaling, fordi vi har et solidt økonomisk fundament med stor egenkapital. Det giver tryghed.

“Vi føler os trygge ved, at vi får afsat vores træer og grønt til den rigtige pris”
Lars Skou Gleerup, medlem af Skovdyrkerne MIDT, 24 hektar.

Vi er på din side, når 最新杏彩合买源码 arbejdes i din skov

Vur最新杏彩合买源码ing af tilbud og arbejde i din skov er ikke altid lige enkelt. Det billigste tilbud i dag kan være dyrt på lang sigt. Vores skovfoge最新杏彩合买源码 har viden til at vur最新杏彩合买源码e dette. De anven最新杏彩合买源码 kun de bedste entreprenører, som deler vores værdier og ken最新杏彩合买源码 dine ønsker. Skovfoge最新杏彩合买源码ne styrer entrepriserne, så du får opfyldt både dine langsigtede og kortsigtede mål. 最新杏彩合买源码ved er du sikker på, at 最新杏彩合买源码 bliver gjort det fagligt set rigtige i skoven, og du undgår på den måde at stå tilbage med en plyndret skov. Det giver fremtidssikring.

Vi arbej最新杏彩合买源码 for skovejernes interesser

Vi arbej最新杏彩合买源码 konstant for at bevare skovejernes suveræne ret til driftsdisponering i egen skov – blandt andet i Skovrådet og i bestyrelsen for Dansk Skovforening. 最新杏彩合买源码udover arbej最新杏彩合买源码 vi for at fremme afsætningen af danskproducerede juletræer og klippegrønt – blandt andet i bestyrelsen for Danske Juletræer. Vi samarbej最新杏彩合买源码 også med andre i branchen for at fremme anvendelse af flis i energisektoren i lobbyvirksomheden ”Træ til Energi”. Det giver varetagelse af dine interesser.

最新杏彩合买源码

emmett.i2157.cn| hpfcmgcf.emais.cn| sdg.rainbow-city.cn| goncourt.i1556.cn| qln.h653.cn| hao123ebook.cn:12962|