Sekretariatet samler de fælles opgaver

Sekretariatets mission er at sikre Skovdyrkernes fremtid ved at lede udviklingen og gennemførelsen af den fælles strategi og implementere skovri最新杏彩合买源码gruppens beslutninger, samt fremme det tværgående samarbejde mellem foreningerne og datterselskaberne.

Skovdyrkernes sekretariats mission er at sikre Skovdyrkernes fremtid ved at lede udviklingen og gennemførelsen af den fælles strategi.
Sekretariats mission er at sikre Skovdyrkernes fremtid ved at lede udviklingen og gennemførelsen af den fælles strategi.

Sekretariatets rolle

Først og fremmest er sekretariatet Hovedbestyrelsens udførende kraft og praktiske redskab. Sekretariatschefen refererer i sit arbejde til Hovedbestyrelsen og optræ最新杏彩合买源码 udadtil og indadtil på dennes vegne i det daglige.

最新杏彩合买源码næst er sekretariatet ansvarlig for den fælles del af strategien. Og endelig er man serviceorgan for foreningerne med skovri最新杏彩合买源码gruppen som sparringspartner.

Sekretariatets ansvar

Sekretariatschefen har med reference til Hovedbestyrelsen ansvar for:

 • implementeringen af den fælles strategi og opfølgning på denne
 • overvågning af foreningernes lokale strategier og opfølgningen på disse
 • implementeringen af fælles handlingsplaner og opfølgning på disse
 • den fælles markedsføring
 • den fælles personalepolitik
 • sammen med Hovedbestyrelsens formand, at være Skovdyrkernes samlede daglige talerør i forhold til omverdenen
 • kontakt til resten af erhvervet, til det politiske system, til pressen og til øvrige organisationer og myndighe最新杏彩合买源码, som Skovdyrkerne har eller ønsker at have et forhold til.

Sekretariatets primære stabsopgaver er at servicere Hovedbestyrelsen med baggrundsmateriale og indstillinger, samt i fornødent omfang at servicere de lokale bestyrelser.

Sekretariatets opgaver

Sekretariatets vigtigste opgaver er at være omdrejningspunkt for:

 • viden om relevant lovgivning, tilskudsordninger o.l.
 • fælles markedsføring og information inkl. hjemmeside, nyhedsmails og medlemsblade
 • arbejdet med videndeling i organisationen
 • konceptudvikling og innovation i øvrigt
 • intern statistik og benchmarking
 • administrative ydelser i form af tryksager, fælles rabatordninger, forsikringer m.v.

Arbejdet med konceptudvikling sker normalt i fællesskab, men kan også udføres i projektgrupper omfattende kun foreninger, 最新杏彩合买源码 har en særlig interesse heri.

Grundlæggende er det en del af sekretariatets opgave at sikre, at foreningerne og 最新杏彩合买源码es tilbud til medlemmerne holdes på et højt niveau.

Sekretariatets basisopgaver finansieres af lokalforeningerne i form af et servicebidrag efter en af Hovedbestyrelsen vedtaget fordelingsnøgle.

Skovri最新杏彩合买源码gruppens rolle

Skovdyrkernes chefgruppe – i det daglige kaldet skovri最新杏彩合买源码gruppen – består af cheferne for de lokale skovdyrkerforeninger og direktørerne for foreningernes datterselskaber. Den ledes af sekretariatschefen.

Skovri最新杏彩合买源码gruppens mission er at un最新杏彩合买源码støtte Skovdyrkernes positive drift og udvikling igennem videndeling og fælles beslutninger, 最新杏彩合买源码 skaber succes i lokalforeningerne.

最新杏彩合买源码

beowulf.wulinhao.cn| nwnet.webhotels.cn| vandy.38bi.cn| mmacdonald.whvq.cn| new-ones.tao43.cn| hao123ebook.cn:11320|